För dig som kopplar, grund (från 13 år)

Tisdagar kl. 17:00-18:00


Elektronikämnet består av två kurser för årskurs 4 till 6. Den första ”Introduktionskurs elektronik” fokuserar på att eleverna ska kunna läsa ett kopplingsschema och förstå hur enklare kretsar fungerar. Efter att eleverna har gått igenom den kursen kan de välja att gå vidare med kursen ”Lödning och experimentkort” där lödning introduceras och eleverna får möjlighet att bygga elektroniska saker som de kan ta med sig hem. Efter att ha genomgått den sista kursen så får också eleverna ett lödningskörkort, vilket ger de möjlighet att använda lödningsstationerna, på egen hand, även under andra kursers uppgifter.

Fler aktuella kurser


Fysisk aktivitet (13-15 år)

Onsdagar kl. 16:00-17:00

Fysisk aktivitet (10-12 år)

Måndagar kl. 16:00-17:00

English Club, alla åldrar

Kom in så hittar vi en tid som passar!

Akvarellmåleri (från 13 år)

Fredagar kl. 16:00-17:00