Fysisk aktivitet (13-15 år)

Onsdagar kl. 16:00-17:00


Här använder vi kroppen som vikt och gör olika övningar som stärker kroppen. Vi testar cirkelträning, olika lekar och bollsporter som höjer pulsen. Ta med ombyte!

Fler aktuella kurser


Fysisk aktivitet (13-15 år)

Onsdagar kl. 16:00-17:00

Fysisk aktivitet (10-12 år)

Måndagar kl. 16:00-17:00

English Club, alla åldrar

Kom in så hittar vi en tid som passar!

Akvarellmåleri (från 13 år)

Fredagar kl. 16:00-17:00