Utbildning

VÄGEN TILL 100 PROCENT

Att arbeta utifrån Rapatacs koncept och vision handlar om att både ta till sig och använda kunskaper inom en mängd områden. Vad innebär exempelvis gemenskap, attraktiva miljöer, disciplin och samverkan?

Av erfarenhet vet vi att kunskap inte är tillräckligt. Att praktisera utifrån konceptet handlar om att ledord, förhållningssätt och principer sitter djupt rotade i ryggmärgen. Att de känns i hjärta och själ. Det är ett sätt att vara och agera, inte bara som lärare eller ledare, utan som människa. Genom Rapatac Utbildning – Vägen till 100 procentvill vi att du ska andas Rapatac.

Genom att systematiskt arbeta dig igenom de olika delarna i utbildningen hoppas vi att du får nya insikter och kunskaper om hur du kan tänka och agera i olika situationer. Du får tips om hur du praktiskt kan gå tillväga i mötet med barn och ungdomar, vårdnadshavare, kollegor samt andra samarbetsparter. Vi vill att du ska känna våra övningar i magen, du kommer i kontakt med egna tankar, föreställningar, värderingar och känslor. Det är vår förhoppning att du ska våga ifrågasätta och utmana både dig själv och din omgivning!

Vägen till 100 procent

Alla medarbetare, volontärer och mentorer certifieras enligt Rapatac Utbildning – Vägen till 100 procent.

Självklart erbjuder vi utbildningen även till dig som inte arbetar i Rapatac. Du kanske möter barn och/eller ungdomar och skulle behöva nya verktyg för att leda dem till att nå sina drömmar.

Är du intresserad av att gå utbildningen eller veta mer om den?

kontakta oss gärna


Moussa N´Diaye
Grundare
moussa@rapatac.se
Evelyn Salinas
Verksamhetsansvarig - Sandviken & Gävle
evelyn.salinas@rapatac.se