Måndag – torsdag kl. 14:00-20:00
10- och 11-åringar har hemgång kl. 18:00
12- och 13-åringar har hemgång kl. 19:00
14 år och uppåt hemgång kl. 20:00
Fredagar kl. 14:00-21:00
10- och 11-åringar har hemgång kl. 19:00
12- och 13-åringar har hemgång kl. 20:00
14 år och uppåt hemgång kl. 21:00
Varannan Lördag kl. 14-21
Under vårterminen har vi öppet jämna veckor med start den 11 januari.
10- och 11-åringar har hemgång kl. 19:00
12- och 13-åringar har hemgång kl. 20:00
14 år och uppåt hemgång kl. 21:00