Måndag – torsdag kl. 14:00-20:00
10- och 11-åringar har hemgång kl. 18:00
12- och 13-åringar har hemgång kl. 19:00
Fredagar kl. 14:00-21:00
10- och 11-åringar har hemgång kl. 19:00
12- och 13-åringar har hemgång kl. 20:00
Lördagar kl. 14-21
Lördagarna 26/10, 2/11, 16/11, 30/11, 14/12 och 21/12 kommer vi att ha öppet klockan 14-21.
Då kommer vi att ha aktiviteter med olika teman som man får prova på och delta i.
10- och 11-åringar har hemgång kl. 19:00
12- och 13-åringar har hemgång kl. 20:00