För partners

Vi samarbetar med både stora och små företag

Vi vet att vi inte kan göra det ensamma. Därför kommer Rapatac alltid vara öppna för nya samarbetspartners. Alla vi har ett ansvar för att vara med och bidra till våra barns och ungdomars utveckling och framtid. Vi samarbetar med både stora och små företag. Vill du veta mer om hur du kan bli en partner? Vill du veta mer om hur du kan bli en partner?

Våra samarbetsavtal

Som Rapatac samarbetspartner är ert företag med och bidrar till samhällsutvecklingen och får en unik möjlighet att synliggöra ert engagemang för barn och ungdomar. Rapatacs verksamhet bidrar till att fler barn och ungdomar kan höja sin kunskapsnivå och skapa sig en aktiv och meningsfull fritid.

Läs mer

Star

 • Ett eget rum med logga i stjärna fäst på väggen utanför. Möjlighet till profilering i rummet.
 • Logo i stjärna fästs tillsammans med övriga samarbetspartners på utvald vägg.
 • Årsrapport med statistik
 • Tillgång till konferensrum tvågånger per år.
 • Inbjudan till evenemang anordnadeav Rapatac.
 • Profilering via Rapatacs hemsida med länk till egen hemsida.
 • Kontakt med andra företag.
 • Studiebesök för utvalda kunder och/eller anställda.
 • Informera barn och ungdomar, föräldrar samt Rapatacs övriga samarbetspartners om företagets verksamhet.
 • Rapatacs grundare Moussa N´Diaye kan föreläsa vid av företaget anordnad aktivitet.
 • Möjlighet att genomföra egen aktivitet tillsammans med centrets barn och ungdomar.

STAR

Sandviken 100 000 kr

Nordost 75 000 kr

PAKET

Sandviken och Nordost
140 000 kr

Guld

 • Företagsnamn på guldfärgad skylt fästs med övriga samarbetspartners på utvald vägg.
 • Årsrapport med statistik
 • Tillgång till konferensrum två gånger per år.
 • Inbjudan till evenemang anordnade av Rapatac.
 • Kontakt med andra företag.
 • Profilering via Rapatacs hemsida.
 • Studiebesök för utvalda kunder och/eller anställda.
 • Informera barnen och ungdomarna, föräldrar och övriga samarbets- partners om företagets verksamhet.
 • Möjlighet att genomföra egen aktivitet med centrets barn och ungdomar.

GULD

Sandviken 60 000 kr

Nordost 40 000 kr

PAKET

Sandviken och Nordost
80 000 kr

Silver

 • Företagsnamn på silverfärgad skylt fästs med övriga samarbetspartners på utvald vägg.
 • Årsrapport med statistik
 • Tillgång till konferensrum i Rapatac Aktivitetscenter en gång per år.
 • Inbjudan till evenemang anordnade av Rapatac.
 • Kontakt med andra företag.
 • Profilering via Rapatacs hemsida.
 • Studiebesök för utvalda kunder och/eller anställda.
 • Informera barnen och ungdomarna, föräldrar och övriga samarbetspartners om företagets verksamhet.

SILVER

PSandviken 40 000 kr

Nordost 25 000 kr

PAKET

Sandviken och Nordost
52 000 kr

Brons

 • Företagsnamn på bronsfärgad skylt fästs med övriga samarbetspartners.
 • Årsrapport med statistik
 • Inbjudan till evenemang anordnade av Rapatac.
 • Kontakt med andra företag.
 • Profilering via Rapatacs hemsida.
 • Studiebesök på Rapatac Aktivitetscenter en gång per år för utvalda kunder och/eller anställda.

STAR

Sandviken 20 000 kr

Nordost 10 000 kr

PAKET

Sandviken och Nordost
24 000 kr

Tack!

NI GÖR DET MÖJLIGT


Huvudpartners

En meningsfull aktiv fritid är viktigt för att ge skolbarnen mer energi, lust och nyfikenhet som också direkt eller indirekt ger dem bättre skolresultat.

Genom vårt engagemang i Rapatac vill vi inspirera unga, uppmuntra lärande och väcka intresse för teknik.

Star

Det är en stor förmån att få vara en del av Rapatacs verksamhet.

På Din Lokaltidning har målet alltid varit att bidra till ett bättre samhälle! Vi har valt att samarbeta med Rapatac då de är en viktig pusselbit i att göra Sandviken till en ännu bättre plats för barn och ungdomar.

Vi tror att Rapatac kan bidra på ett sätt som hjälper ungdomar att se att de är fulla av kraft och möjligheter och att de kan klara det de föresätter sig.

Vi stöttar Rapatacs aktiva arbete att ge barn och ungdomar en trygg och meningsfull uppväxt då vi anser att engagemang och ansvar är nyckelord inför framtiden.

Sandvikenhus för framtida generationer.

Vi samarbetar med Rapatac för att ge barn i Sandviken en meningsfull, kul och utvecklande miljö. Vi bryr oss om Sandviken!

I Rapatac finns ett stort hjärta och en verklig vilja att förändra. Som ledande företag vill vi föregå med gott exempel och vara en del av detta.

På Ramudden vill vi samverka med dem som delar samma värderingar som vi gör. Därför stöttar vi Rapatac i deras viktiga arbete med att ge barn goda förutsättningar till en trygg och meningsfull uppväxt.

Rapatacs verksamhet ligger i linje med Kusbo Byggs värderingar. Vi ser det som en viktig investering i våra ungdomar, det vill säga vår framtid.

Guld

Brons