Ledord

De sju ledorden sammanfattar Rapatacs värdegrund och de utgör grunden till vårt förhållningssätt. De är viktiga och ger stabilitet. Ledorden är väl implementerade i verksamheten. Sju ord som är enkla att förstå. Sju ord som var och ett, och alla tillsammans, är laddade med massor av innebörd i form av förväntningar och krav, men också kärlek och trygghet.


Respekt – grunden för alla goda relationer

Gemenskap – vänskap och samhörighet stärker individen

Tillit– förtroende till sig själv och andra stärker individen

Ansvarstagande – ansvar krävs för att uppnå sina mål och visioner

Attraktion – att vara en del av Rapatac ska vara attraktivt, det ska vara ett privilegium att få delta

Relation – en personlig relation till aktiviteterna/människorna medför delaktighet

Engagemang – ­attraktion och relation skapar det engagemang individen behöver för att ta hand om sina intressen

Vi brinner för det vi gör!