Konst med teknik 8+
WeDo grund/fortsättning 7-9
Tekniklego grund/fortsättning 6-10
CAD laserskärare 10+
CAD printing 10+
MS Robot 10+