Torget

Entrén med vår reception har en viktig funktion i Rapatacs aktivitetscenter. Varje barn och ungdom som kliver in möts av vuxna som tar emot dem.

I aktivitetscentren erbjuds en trivsam mötesplats kring en unik caféverksamhet som inspirerar till nyttigare alternativ till lunch och mellanmål. Caféet drivs i stor utsträckning av ungdomarna själva med stöd från cafépersonal med syfte att väcka en nyfikenhet inför eget entreprenörskap och öka medvetenheten om kost, hälsa och miljö. Här erbjuds ett utbud av bland annat smörgåsar, smoothies, varma och kalla drycker, maträtter och hembakade alternativ.

Torget är vår centrala del och ses som hjärtat i våra center. Här möts barn, ungdomar och vuxna i en trygg och varm miljö för att spendera tid tillsammans, diskutera aktuella ämnen, spela spel, koppla av eller deltar i någon spontan-aktivitet som arrangeras av våra aktivitetsledare. Vi är stolta över Rapatac och arbetar aktivt för att sprida vårt budskap. Vill du visa ditt engagemang och bidra till att utveckla vår verksamhet kan du gör det genom att köpa någon av våra produkter i vår shop.

Det är alltid någon som hälsar på mig och ser mig när jag kommer.

Här jobbar jobbar vi med

  • Reception
  • Café
  • Torget
  • Spontana aktiviteter
  • Drop-in aktiviteter
  • Rapatac shop

Våra kärnaktiviteter


Individ och samhällsprogrammet

Rapatac arbetar ur ett holistiskt perspektiv där helhetssynen på barn och unga är mycket viktig.

Rapatacs rörelseprogram

Att röra på sig ger flera positiva hälsoeffekter, både kort- och långsiktigt som barn och vuxen, exempelvis blir det lättare att koncentrera sig, vara uthållig och ta till

Rapatacs kreativa program

Rörelser, dans, drama och teater är kreativa uttrycksformer där man får kännedom om bland annat sin

Musik och media

Ljud och språk är en betydelsefull del i den mänskliga kommunikationen. I vårt program inom musik och media får barn och ungdomar möjlighet att uttrycka sina tankar och

Naturvetenskap och teknik

I samhället får teknik allt större betydelse och det ställs därmed krav på att utveckla goda kunskaper och färdigheter inom teknikområdet.

Torget

Entrén med vår reception har en viktig funktion i Rapatacs aktivitetscenter. Varje barn och ungdom som kliver in möts av vuxna som tar emot dem.

Skolprogram

Vi erbjuder skolklasser att ta del av vårt skolprogram. Besöken är en integrerad del av ordinarie undervisning, de ger möjlighet att stärka de förmågor som står beskrivna

Studieverkstad

Studieverkstan ger barn och unga möjlighet att förlänga tiden för lärandet mot skolans kunskapskrav. Här erbjuds individuellt utformat skolstöd för de som behöver och