Somewhere in Sandviken

Rapatac är så glada att kunna genomföra projektet ”Somewhere in Sandviken” under tre år framöver, med stöd från Arvsfonden. Här kommer Sandvikens barn och ungdomar i kulturaktiviteter utveckla sin stadskännedom, genom bland annat historia, konst, arkitektur och dans. Det blir en spännande och rolig tid framöver som vi ser mycket fram emot!